за нас
СОЛ ЕООДе създадена през 2005 г. с предмет на дейност рекламно издателска, от 2005 г. до 2009 г. фирмата е издател на списание < Имоти + >, през 2007 г. е създаден интернет портала    < imoti-plus.com > и студиото за графичен и уеб дизайн   < Graphity > студиото работи в две насоки: печат, печатна реклама и създаването на интернет страници и приложения в различна насока, използвани приложения, програми и езици са: PHP обектно-ориентирано програмиране, MVCмоделиране, MySQL, 
PostgreSQL база данни, JavaScript, HTML6, CSS3, PHP 7.2, Responsive design, Cloud ware technology. Cтудиото използва най-новите тенденции в програмирането, дизайна и IT технологиите, продуктите които създаваме са напълно адаптирани и SEO оптимизирани за търсещите машини Google, Yahoo,Bing и др., всички наши продукти са максимално 
опростени и лесно достъпни за потребителя с изчистен и разбираем дизайн. От 2014 г. студиото работи под търговска марка < SolSystems >